Ontstaan

Het feestcomité “ De Knok”:

Ontstaan: Tijdens het verlof van 1975 hadden pastoor Hubert Lemarcq,  Norbert Vandekerkhove en Albert Vande Moortele een gezellige babbel voor de beenhouwerij van Norbert. Toen kwam het voorstel van Hubert Lemarcq om jaarlijks een wijkfeest te organiseren; immers op de Tassche was er reeds jaarlijks een feest maar de pastoor was daar niet bij betrokken, enkele jaren later wel.

Wellicht werden in 1976 voor de eerste keer de Knokfeesten georganiseerd. De eerste jaren stond de tent bij Erik Dejonckheere of bij Norbert Vandekerkhove op het terrein waar nu zijn woning staat. Later kwam de feesttent op het industrieterrein in de Populierstraat dicht bij de Kachtemsestraat.

Bij de organisatie van de eerste Knokfeesten gaven enkele leden vijfduizend frank om de nodige aankopen te kunnen doen.

Toen kon men reeds beroep doen op heel wat vrijwilligers voor het plaatsen van de tent, het organiseren van activiteiten, de bediening …

 

Verslagen van de feesten van Knok staan in een boek van 17/08/1979 tot nu; deze werden opgemaakt door Marc Declercq.

De bestuursleden in 1979 waren: George Vandewalle ( voorzitter), Marc Declercq (secretaris), Herman Priem, Gilbert Priem, Norbert Vandekerkhove, pastoor Hubert Lemarcq, Gabriël Vandenbroucke, Jozef Werbrouck, André Deceuninck, Pierre Vandendriessche, Maurice Vandoorne, Daniël Claeys.

In 1982 nam de voorzitter ontslag. Het bestuur vroeg aan Marc Declercq om voorzitter te worden; doch hij stelde voor om te werken met een dagelijksbestuur van een vijftal leden. Dit voorstel werd aanvaard en de kerngroep bestond uit: Gilbert Priem, André Deceuninck, Albert Vande Moortel, Jozef Werbrouck en Marc Declercq.

Doch vier keer per jaar werd een algemene vergadering gehouden voor de ruimere groep.

 

In 1984 werd een wijkcomité opgericht. De bedoeling was om met het geld van het feestcomité activiteiten te organiseren voor de Knokbewoners.

         wekelijks turnen ( school de Tassche ) met turnleraar Geert Vergote

         maandelijks op zondag een wandeling met koffietafel

         kerstpakket voor de derde leeftijd

         de Sint voor de kinderen

         steun aan de soldaten van de wijk

         bezoek van de Paashaas

         geschenk bij geboorte

         rouwkrans voor de overledene van de wijk

 

Leden van het feestcomité en de wijkraad in 1987:

Feestcomité: Henri Raes, Geert Sintobin, Pierre Vandendriessche, Albert Vande Moortel, Bernard Reijntjes, Gilbert Priem, Gabriël Vandenbroucke, Danny Deceuninck, E.H. Lemarcq en Marc Declercq

 

Wijkraad: André Deceuninck, Monique Reynaert, Johan Deslovere, Marleen Devoldere, Annie Provoost en Marc Declercq .

 

De laatste wijkfeesten hadden plaats in 1988; er was geen plaats meer voor de tent op het industrieterrein.

 

In 1989 had de eerste kaarting plaats in de kiphalle samen met een tombola en kinderspelen. Ook de volgende vier jaar had de kaarting daar plaats.

 

In 1990 heeft de wijk zich ingezet voor de stickeractie van Bulo ( 56 wagen) waarvoor wij een vergoeding kregen… ook de volgende jaren!

Er werd gestopt met het wekelijks turnen en het maandelijks wandelen wegens het tekort aan deelnemers. Bestuur in dit jaar: Gilbert Dejonckheere, André Deceuninck, Monique Reynaert, Geert Sintobin, Gilbert Priem en Marc Declercq.

 

In 1994 werd de kaarting voor het eerst georganiseerd in het Cultureelcentrum van de  Tassche. Bestuursleden toen waren: André, Yvan, Rik, Lieve, Monique en Marc.

De jaarlijkse activiteiten waren: de Paashaas, bezoek van de Sint en het kerstpakket voor de derde leeftijd. Bij een huwelijksjubileum van 25, 50 … jaar krijgen de bewoners een fles champagne.

 

15/11/2000 nieuw bestuurslid: Pol Verlinde
08/06/2005 nieuw bestuurslid : Hilde Depla.
14/04/2013 nieuw bestuurslid: Mieke Deceuninck

01/10/2015 nieuw bestuurslid : Saskia Lefevere

03/10/2015 nieuw bestuurslid : Verscheure Julie

18/08/2018 nieuw bestuurslid : Drapier Tom

20/05/2019 nieuw bestuurslid : Devrieze Natalie